Divuitena exposició: Francesca Llopis

70% Negre - 75% Aigua

Exposició del 18 de maig al 17 de juny 2017
Dies de trobada amb l'artista
dijous 18 maig de 18 a 21 h.
dissabte 27 de maig d’11 a 14 h.
dijous 8 de juny    de 18 a 21 h.
dissabte 17 de juny d’11 a 14 h.
Qualsevol altre dia visites a hores concertades,
escriu a artacasameva@gmail.com o truca al 677 399 291

Els meus projectes són una traducció pràctica i poètica del principi de llibertat, aquell que permet que qualsevol pensament o idea siguin possibles. No limito el meu treball a cap tendència ni estratègia lingüística determinada. Per al contrari, opero a partir del valuós caos interior.
En les imatges trobem un atles de laberints i cavitats, de trànsits interns, de ciutats acumulades en espais superposats, de boscos simbòlics on la immensitat de les boires, que presenten estats psicològics. La pintura, el dibuix i la imatge en moviment configuren l'escenari i l'instrumental principal del com sorgeix el sistema sobre el qual plantejar qualsevol proposta.
Acostumo a viatjar cap a l'ésser, on no hi ha fronteres, buscant espais de infinitud i immensitat, on l'espiral errabunda, transita d'endins a fora i a l'inrevés, en una dialèctica que es mou entre l'afirmació i la negació, entre les obertures i els tancaments, entre el més proper i el llunyà. Un laberint existencial que troba en la grandesa de la naturalesa, la profunditat de l'espai íntim. 
Francesca

Web Francesca Llopis
CV Francesca Llopis