Onzena exposició: TCTEAMWORK

"15 llenguatges"
Exposició del 16 de gener al 15 de febrer 2014
 
Berta Ayuso - Berta Vila - Carla Mañosas - 
Celeste Marí - Daniela Medina - Inés Muñoz Andreu - 
Juan David Galindo - Mar Fareras - Marc Gómez - 
Maria Beltrán - Marina Sablotni - Robert Solsona - 
Tania Cearreta - Tatiana Muñoz Melo - Vera Seng


Dies de trobada amb els artistes

Dijous      16 de gener      de 18 a 21h
Dissabte   25 de gener      de 11 a 14h
Dijous       6 de febrer      de 18 a 21h
Dissabte   15 de febrer     de 11 a 14
h


També visites a hores concertades: escriu a
artacasameva@gmail.com o truca al 677 399 291

 


TCTEAMWORK
Som un petit grup d’artistes que ens hem aplegat per treballar junts amb la intenció de sumar idees per crear projectes d’art.
Tenim a l’agenda un quants conceptes clars, com ara: la sostenibilitat, el reciclatge, el replantejament de l’ús de la llum, la possibilitat d’atorgar a l’art una funció, etc.
En la majoria de casos intentem convertir les idees en nous usos i fer-los nostres. I molt més per anar endavant...
Ara hem ampliat el grup, hem format un nou TCTEAMWORK. Uns quants ja hi eren l’any passat i d’altres s’hi han afegit. Ells ens ajuden a ampliar la nostra xarxa social i prenen part en aquesta exposició.
TCTEAMWORK